Takbesiktning

Som allt annat har även taket en viss livslängd och den beror på hur mycket slitage det har utsetts för. Det är inte helt lätt för ett otränat öga veta hur taket mår. Man kan såklart se att takpannor är trasiga eller synliga sprickor i plåt- eller papptaket. Men man måste undersöka även under taket för att helt veta dess status.

Trasiga eller sneda takpannor kan man lätt byta ut själv. Men om det visar sig vara större skador och slitage under taket måste man renovera eller i vissa fall byta ut hela taket. Varför en återkommande takbesiktning av experter är viktigt för att göra för att vara säker att man inte får problem framöver.

Gör en takbesiktning

Vi rekommendar att man börjar med att boka in en grundlig besiktning av taket och beroende på vad som upptäcks sedan ta beslut hur man vill gå vidare. I vissa fall räcker det med små justeringar och ibland krävs det en omfattande renovering av taket. I de allra flesta fallen behövs det inte något nytt tak som är betydligt mer kostsamt än en takrenovering.

Det vi inledande kontrollerar är om det till exempel finns rostangrepp på plåtdetaljer, sprickor och skador i pappen och pannornas status. Sedan går vi in på djupet och kontrollerar taket övriga svaga punkter. Det kan vara att även se över undertaket både utifrån och innefrån. Efter detta diskuterar vi fram till bästa lösningen för att ditt tak ska bli i toppskick.

takrenovering i Stockholm

Takreparation – ökar livslängden

Vårt nordiska klimat sliter mycket på våra tak vilket gör att de kräver återkommande omsorg. Isbildning, snö och regn och utöver det tidvis varma temperaturer på sommarhalvåret kan göra mycket skada på våra tak. Det är också såklart beroende på takets ålder och skick när det är dags för åtgärder.

Med åren kan det börja växa mossa och annan växtlighet vilket bör åtgärdas eftersom det kan orsaka fuktproblem. Man kan märka det på att det blir missfärgningar på väggar och tak samt såklart på konstig lukt som inte fanns tidigare.

Hur går en takrenovering till?

En vanlig renovering innebär kortfattat att man lappar och lagar skador och brister på taket. Vi behov byter man ut skadade delar. Det räcker ofta och blir ett bra resultat så länge skadorna inte är för stora och omfattande. Men förr eller senare måste alla tak läggas om. Men ett tak av bra kvalitet och som är väl omhändertaget räcker det med renovering. Ett gammalt tak behöver ses över oftare än ett nytt.

Är du intresserad av en takrenovering så är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret.

Vi hjälper dig med takrenoveringen